DDoS bestrijding voor hosters

Teun Vink (teun@bit.nl)

Inleiding

 • Introductie
 • Wat is een DDoS?
 • Detectie
 • Uitdagingen
 • Oplossingen
 • Tips

Introductie

 • Sinds 2006 werkzaam bij BIT
 • Network/Security engineer
 • Teamleider Netwerkbeheer
 • Geadviseerd/Meegebouwd aan NBIP Nawas

Wat is een DDoS?

 • Een gedistribueerde aanval op de beschikbaarheid van een apparaat, netwerk of dienst
 • Geen blijvende schade of verlies van gegevens
 • Kan op diverse lagen van de Internet Protocol suite uitgevoerd worden
 • Niet beperkt tot het internet

Mythes en misverstanden

 • Ik word niet aangevallen
 • Aanvallen zijn te voorkomen
 • Doelwit en beweegredenen zijn duidelijk
 • Een DDoS stopt als het doelwit offline is
 • DDoS-aanvallen zijn vaak honderden gigabits/sec
 • Met meer capaciteit stop je iedere DDoS

De realiteit

 • Bij BIT zien we meerdere aanvallen per maand
 • De meeste aanvallen duren minder dan 1 uur
 • De meeste aanvallen zijn dom: UDP flooding
 • De meeste aanvallen zijn tussen de 1 en 10Gbps

Dit soort aanvallen zijn prima af te weren!

DDoS Motieven

 • Financieel gewin
 • Politiek en ideëel
 • Persoonlijk (pesten, wraak, status)
 • Maskeren van andersoortige aanvallen

DDoS detectie

Uitdaging: snel de relevante info beschikbaar hebben
 • wat is het doelwit?
 • wat zijn de bronnen?
 • welke karakteristieken heeft de aanval?
 • wat is de impact de aanval?


Veel verkeer betekent niet altijd dat er een DDoS gaande is!

DDoS detectie

 • Tools: Observium, LibreNMS, GenieATM, Flowmon, pmacct, Arbor, Fastnetmon, NLNOG Ring, Pingdom
 • Bouwblokken: Grafana, RRDtool, InfluxDB, Elastic, Logstash, Graylog, Graphite
 • Voorbeeldindicatoren: verkeersgegevens (latency, bits/sec, packets/sec, netflow data), requests/sec, errors/sec

Uitdaging: bereikbaarheid

 • Doe (ook) metingen van buiten je eigen netwerk
 • Denk na hoe je notificeert: afhankelijkheid van netwerk?
 • Bedenk hoe je bij je apparatuur kunt komen bij een DDoS
 • Heb je documentatie beschikbaar?

Bij BIT: metingen op diverse manieren van binnenuit en buitenaf, notificatie via SMS-modems en telefonie, diverse out-of-band ingangen, documentatie externe site en op mobiele telefoons

Oplossingen

 • Er is niet één silver bullet: verschillende soorten aanvallen vereisen verschillende oplossingen
 • Inrichting van infrastructuur bepaalt ook mogelijkheden
 • Minimaliseer het aantal handmatige handelingen:
  • snelheid is essentieel
  • vermindert de kans op fouten

Oplossingen

 • Application firewalling, load balancing en caching
 • Intrusion detection & prevention systems
 • Filtering en blackholing
 • Uitwijken naar publieke clouds
 • Anti-DDoS software en appliances: Radware, Huawei, F5, Fastnetmon, Flowmon
 • Externe diensten: Cloudflare, Verisign, Prolexic, Nawas

Oplossingen: BIT

 • automatische mitigatie van /24's via NBIP Nawas voor alles binnen ons eigen netwerk
 • BGP blackholing voor klanten met eigen netwerk
 • Standaard filters voor 'bekend' DDoS-verkeer
 • Handmatige filters als dit niet genoeg helpt
 • Last resort: traffic engineering
 • Wat we eigenlijk nooit willen doen: blackholen

Afspraken met leveranciers

 • Welke anti-DDoS mogelijkheden zijn beschikbaar?
 • Hoe zijn verantwoordelijkheden verdeeld?
 • Wat zijn de reactietijden?
 • Wat zijn de kosten? Wie is bevoegd om deze te maken?

Afspraken met klanten

 • Welke SLA's heb je met klanten?
 • Wie draagt kosten voor maatregelen en extra verkeer?
 • Wat te doen als andere klanten hinder ondervinden?
 • Zorg dat je altijd maatregelen kunt nemen om je netwerk te beschermen

Laatste tips

 • Test alles: documentatie, monitoring, tooling, werkinstructies, afspraken met leveranciers
 • Evalueer: bekijk wat er goed ging en beter kan
 • Actualiseer: denk na bij aanpassingen in je netwerk
 • Denk ook aan 'nieuwe protocollen' als IPv6

Ok, toch nóg een paar tips

 • DDoS-aanvallen kunnen ook uitgaand zijn
 • Bescherm het gehele netwerk, niet alleen IP's die in gebruik zijn
 • Wees geen onderdeel van het probleem: verhelp kwetsbaarheden in je netwerk
 • Betaal nooit bij DDoS-bedreigingen
 • Overweging: aangifte doen bij een aanval

Vragen?

Teun Vink (teun@bit.nl)