ISO 27001
voor hosters

Kristian de Bruijn / kris@bit.nl 0x6127EB37

Wat is ISO 27001? 1/2

Volgens de norm zelf: “Deze Internationale Norm is opgesteld om te voorzien in eisen voor het vaststellen, implementeren, bijhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging.”

Wat is ISO 27001? 2/2

Een managementsysteem rondom informatiebeveiliging met als doel het waarborgen van:
 • Beschikbaarheid: geautoriseerde gebruikers hebben op de juiste momenten tijdig toegang tot informatie en aanverwante bedrijfsmiddelen
 • Integriteit: correctheid en volledigheid van informatie en de informatieverwerking
 • Vertrouwelijkheid: informatie is alleen toegankelijk voor degenen die hiervoor zijn geautoriseerd

Waarom ISO 27001?

 • Bedrijf kan er van groeien en leren.
 • Voor wie wil je ISO 27001 gecertificeerd zijn?
  • Wellicht is werken conform ISO 27001 al genoeg
 • Geeft inzicht in processen

Hoe kan je zelf een start maken?

 • Draagvlak binnen directie en management
 • Bepaal de scope
 • Leg (informatie)bezittingen vast
 • Beleg verantwoordelijkheden
 • Kies een risicoanalysemethode en voer uit
 • Pak de (rest)risico's aan
 • Leg vast hoe welke risico's aangepakt zijn
  • Of waarom (nog) niet
 • InformationSecurityManagementSystem
 • Laat je auditen
 • Stop niet met verbeteren

Welke diensten van BIT zijn ISO 27001 gecertificeerd?

Alle diensten, onder andere:

 • Datacenterdiensten
 • Internettoegang

Welke beheersmaatregelen kan BIT mee helpen?

 • A9 Toegangsbeveiliging
 • A11 Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving
 • A12 Back-up, Monitoring
 • A13 Communicatiebeveiliging
 • A17.2 Redundante componenten
 • 'Systemen zijn ondergebracht in een ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd datacenter'
 • Oriënterend gesprek

A9 Toegangsbeveiliging

Gaat vooral over logische toegang.

 • Autorisatieschema bij BIT
 • Rechtenbeheer op portal
 • 2FA op portal
 • Geef personele wijzigingen vooral door

A11 Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving 1/4

Zonering
 • Hek (2kV - 8kV)
 • Buitendeur/tussendeuren -> Toegangspas
 • Kluisdeur -> Irisscan
 • Logging
 • (Afgesloten) rack
 • Expedities van BIT zijn gescheiden
  • Geopend door medewerkers van BIT
 • Zendingen dienen aangemeld te zijn

A11 Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving 2/4

Beveiliging
 • Monitoring op alarm -> aanmelding nodig
 • Inbraakdetectie
 • Twee surveillancediensten
 • Camera's met opname
 • VEB4* gecertificeerd
 • Huisregels
  • eten en drinken niet toegestaan
  • fotograferen na toestemming

A11 Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving 3/4

Omgeving/voorzieningen
 • Waterdetectie
 • Redundante stroomvoorziening
 • N+1 aggregaten
 • 2 UPS-sets per ruimte
 • Regeling op temperatuur
 • Regeling op dauwpunt (luchtvochtigheid)
 • Gecertificeerde bliksemafleiding
 • Gecertificeerde brandmeldinstallatie
  • Directe doormelding brandweer
 • Gecertificeerde gasblusinstallatie

A11 Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving 4/4

 • Stroominfra en koper gescheiden
 • Periodieke capaciteitsplanningen
 • Monitoring
 • Periodieke stroomtesten
 • Technisch gescheiden datacentervloeren
 • Onderhoud wordt door BIT uitgevoerd of door gespecialiseerde bedrijven

Rechten en plichten hostingproviders

 • wet/-regelgeving
 • brancheverenigingen

Wet-/regelgeving

 • Grondwet
 • Telecommunicatiewet
  • Zorg- en meldplicht Continuïteit
  • Aftapbaarheid
 • Algemene verordening gegevensbescherming
 • Auteurswet
 • Computercriminaliteit (strafrecht)
 • Wet elektronische handtekening
 • WION (KLIC)

Brancheverenigingen

 • NBIP
  • Hulp bij aftapplicht
  • NaWas (Anti-DDoS-Wasstraat)
 • DHPA
  • Code of Conduct
 • ISPConnect
  • Geschillencommisie
 • Abuseplatform
  • Gedragscode
 • ISO 27001 gecertificeerdenoverleg
  • Uitwisselen interpretaties

Vragen?


https://www.bit.nl/bit-presentaties

Pauze

We gaan weer verder om

16.15

Wido: Open Source abusemanagement